Zarządzenie w sprawie powołania stałych komisji działających w szkole

Zarządzenie nr 1/2003/2004
Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie
z dnia 8.01.2004 roku

w sprawie powołania stałych komisji działających w szkole

W celu usprawnienia przyznawania świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz Nagród Dyrektora Szkoły powołuję stałe komisje:

 1. Na podstawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Sportowych powołuję Socjalny Zespół Doradczy w składzie:
  a) Włodzimierz Pajor - wicedyrektor szkoły – przewodniczący,
  b) Maria Helizon - przedstawiciel grupy emerytów szkoły,
  c) Renata Sikorska - przedstawiciel administracji i obsługi szkoły,
  d) Zbigniew Nowak - przedstawiciel Ogniska ZNP w szkole,
 2. Na podstawie uchwał nr LIV/1067/2002 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11.09.2002 roku, oraz XVIII/282/2003 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18.12.2003 r dotyczących zasad przyznawania nagród dla nauczycieli...., oraz Regulaminu tworzenia Funduszu Nagród dla nauczycieli i pracowników szkoły, oraz zasady ich przyznawania powołuję Szkolną Komisję ds. Nagródw składzie:
  a) mgr Grażyna Roś - wicedyrektor – przewodnicząca komisji,
  b) mgr Małgorzata Mróz - przedstawiciel Ogniska ZNP w szkole,
  c) mgr Maria Strejczek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Podmiot udostępniający informację: ZSS w Tarnowie
Osoba wprowadzająca informację: Dyrektor Andrzej Kot
Osoba odpowiedzialna za informację: Jerzy Wiatr